υπάλληλοι HR

Θεοδώρα Οδοντίδου Πιστοποιημένη Coach Μέλος του ICF (International Coaching Federation) Μέλος του EMCC/HCA (European  Mentoring & Coaching Council/Hellenic Coaching Association)

text

Corporate Coaching

Η συνέχεια του Business Coaching στο ανθρώπινο δυναμικό εντός της επιχείρησής σας.

Η επιτυχία μιας επιχείρησης αποδεδειγμένα πρέπει να αποτελείται από 3Ps. Profit, Product, People!

Χτίσατε τον συνδυασμό Product, Profit, αλλά τι γίνεται με το πιο ουσιαστικό μέρος People? Ο Coach σας, μπορεί να βρεθεί εντός της εταιρείας σας για το συμφωνηθέν χρονικό διάστημα είτε ως Internal Coach είτε  External/Ad Hoc και να πραγματοποιήσει Coaching για τους ανθρώπους της εταιρείας σας.

1)  Behavioral Coaching/Team Coaching = Ενδυνάμωση επικοινωνίας  & ομαλής συνεργασίας μεταξύ ατόμων | τμημάτων, Διαχείριση συγκρούσεων/Conflict Management,  αποτελεσματικά meetings που φέρουν πρόοδο, ανάπτυξη νέας κουλτούρας προάγοντας τη συνεργασία & υπευθυνότητα, ευθυγράμμιση αξιών εταιρείας & ατόμων, διαχείριση θεμάτων πριν φτάσουν σε σημείο δύσκολο μη διαχειρίσιμο.

2) “Shadowing”/Σκιά = Θα βρείτε τα "τυφλά" σημεία στην επιχείρηση που δεν γίνονται αντιληπτά και την επηρέαζουν, θα αναπτύξετε νέους τρόπους για να βελτιωθούν, θα  αντλήσετε λοιπές σημαντικές πληροφορίες τι λειτουργεί καλά & τι θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα.

3) Management ή Executive Coaching = O Manager, ο HR ή Director αποφασίζει να επιλύσει ή να βελτιώσει συγκεκριμένη ατζέντα που θεωρεί ότι είναι εμπόδιο στην ανάδειξη του maximum των δυνατοτήτων του π.χ διαχείριση χρόνου ή στρες, οργάνωση, κίνητρο στους υφισταμένους,  επικοινωνία κλπ.

Ο Coach εντός της εταιρείας  δημιουργεί μια "Open Door Policy" για τους υπαλλήλους που υποβοηθάει την απόδοση, το θετικό εργασιακό κλίμα, τη συνεργασία & την προσωπική ανάπτυξη των ατόμων προς όφελος της επιχείρησης. Οι αξίες της εταιρείας ευθυγραμμίζονται με αυτές των ατόμων & η κατεύθυνση όλων είναι κοινή.

Μέσω του Coaching ο διαθέσιμος χρόνος για τους Managers/Owners αυξάνεται να ασχοληθούν με προτεραιότητες, εφόσον παύει ο ρόλος τους να είναι "controlling" αλλά "supportive & empowering".

Όπως αναφέρει και ο P.Drucker:

  • Τίποτα δεν καταστρέφει το σφρίγος μιας επιχείρησης πιο γρήγορα από το να επικεντρώνεται στις αδυναμίες των ανθρώπων αντί στις δυνατότητές του.
  • Οι άνθρωποι σε μια επιχείρηση είναι πόροι όχι κόστος.

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο